พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตมีนบุรี

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 41 recent views

    จัดเก็บข้อมูลศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของพื้นที่เขตมีนบุรี
    สำนักงานเขตมีนบุรี 27 ธันวาคม 2564
  • Subdist 19 recent views

    จัดเก็บข้อมูลจำนวนประชากรและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยแยกรายแขวง แยกเพศชาย-หญิง
    สำนักงานเขตมีนบุรี 20 สิงหาคม 2564