พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ชักลากขยะ เขตทุ่งครุ 16 recent views

    ข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตการปกครองและจำนวนขยะแยกประเภทในแต่ละเดือน
    สำนักงานเขตทุ่งครุ 16 กันยายน 2564