Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  13

  ผู้ติดตาม

  1

  ให้ความคิดเห็น แนะนำติชมชุดข้อมูล

  กรุณาให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

  ชุดข้อมูล

  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำพื้นฐานที่ได้ตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ