ชุดข้อมูลรายองค์กร

องค์กร Public/Private จำนวนชุดข้อมูล
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร Public 17
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Public 13
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร Public 19
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร Public 1
** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร Public 19
** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ Public 12
** สำนักงานปกครองและทะเบียน Public 7
** สำนักงานตรวจสอบภายใน Public 28
** กองงานผู้ตรวจราชการ Public 10
** สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร Public 18
** สำนักงานประชาสัมพันธ์ Public 20
** สำนักงานกฎหมายและคดี Public 11
** สำนักงานการต่างประเทศ Public 17
สำนักการแพทย์ Public 19
สำนักอนามัย Public 32
สำนักการศึกษา Public 16
สํานักการโยธา Public 16
สํานักการระบายน้ำ Public 16
สํานักการคลัง Public 22
สํานักเทศกิจ Public 40
สํานักการจราจรและขนส่ง Public 20
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง Public 34
สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Public 27
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร Public 37
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล Public 7
สำนักงานเลขานุการ Public 1
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ Public 11
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง Public 7
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Public 1
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน Public 1
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม Public 1
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ Public 1
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ Public 158
สํานักสิ่งแวดล้อม Public 15
สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว Public 12
สํานักพัฒนาสังคม Public 15
สำนักงานเขตพระนคร Public 14
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Public 4
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ Public 5
สำนักงานเขตปทุมวัน Public 10
สำนักงานเขตยานนาวา Public 5
สำนักงานเขตดุสิต Public 1
สำนักงานเขตบางเขน Public 36
สำนักงานเขตมีนบุรี Public 2
สำนักงานเขตลาดกระบัง Public 15
สำนักงานเขตหนองจอก Public 2
สำนักงานเขตคลองสาน Public 2
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ Public 6
สำนักงานเขตบางกอกน้อย Public 11
สำนักงานเขตตลิ่งชัน Public 10
สำนักงานเขตภาษีเจริญ Public 1
สำนักงานเขตหนองแขม Public 3
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ Public 1
สำนักงานเขตดอนเมือง Public 14
สำนักงานเขตจตุจักร Public 33
สำนักงานเขตบึงกุ่ม Public 1
สำนักงานเขตสาทร Public 11
สำนักงานเขตบางคอแหลม Public 23
สำนักงานเขตคลองเตย Public 22
สำนักงานเขตประเวศ Public 47
สำนักงานเขตบางพลัด Public 26
สำนักงานเขตจอมทอง Public 1
สำนักงานเขตสวนหลวง Public 2
สำนักงานเขตบางแค Public 18
สำนักงานเขตสายไหม Public 3
สำนักงานเขตคันนายาว Public 2
สำนักงานเขตสะพานสูง Public 2
สำนักงานเขตวังทองหลาง Public 2
สำนักงานเขตบางนา Public 2
สำนักงานเขตทวีวัฒนา Public 35
สำนักงานเขตทุ่งครุ Public 1
สำนักงานเขตบางบอน Public 6
ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) Public 13
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด Public 8